Under hela sittliv har han varit en ledargestalt på något sätt. Bertil Valliens naturliga pondus kombinerat med ödmjukhet inför livets gåtor och kryddat med humor gör att folk lyssnar på honom.

Lärarrollen är inte främmande för Bertil. Förutom otaliga gästspel på bl.a. Pilchuck var han mellan åren 1967 och 1984 ansvarig för glasutbildningen på Konstfack. För Bertil var det en intressant men krävande tjänst. Som lärare tvingades han förklara sina resonemang för elever som ibland inte var mycket yngre än han själv. Bertil gav sina elever stor frihet att lösa kreativa uppgifter istället för att justera deras skissteknik. Han ville förlösa deras fantasi:
- På Konstfack hade jag ett långsiktigt ansvar för glasutbildningen. Idag gillar jag att jobba med unga människor under korta perioder. Man kan röra om i grytan, ge dem fantastiska uppgifter, påstå saker och ting, sätta fart på elden och du behöver inte ta det långsiktiga ansvaret som man måste som anställd lärare. Sedan sticker man…och lämnar dem både förvirrade och med nya idéer (skratt)

Utbildningen genomgick olika faser under hans tid. I slutet av 60-talet fram till början av 70-talet kom politiken in på skolan. Allt skulle ifrågasättas; lärarnas roll och konstens bidrag till det materialistiska samhället. Som elever har Bertil bland annat haft Anna Ehrner, Kjell Engman och Klas-Göran Tinbäck, idag framgångsrika glaskonstnärer.

1974 fick han sitt första internationella läraruppdrag då han ledde en workshop på Kent State University i Ohio, USA. Sedan dess har han årligen haft mindre och större uppdrag runt om i världen. Landet som Bertil ständigt återkommer till är USA. Där åtnjuter han en särställning som en av de stora inspirationskällorna till studioglasrörelsen.

1980 besökte han för första gången Dale Chihulys, en av den mest framstående glaskonstnären inom studioglaset, Pilchuck Glasscenter nära Seattle. Sedan dess har Vallien årligen varit både gästlärare, huvudlärare och styrelseledamot. Pilchuck har blivit ett vattenhål för Bertil, en viktig inspirationskälla i hans konstnärliga gärning. Miljön i Pilchuck är kravlös. Den samlar människor från hela världen som byter erfarenheter och skapar glas dag som natt. Bertil anser att det är åren efter 1980 som ska räknas som den tid då han började göra sina främsta konstnärliga insatser.

Besöken i USA har fungerat som injektion för hans konstnärliga produktion och på hans synsätt i glastillverkningen. Han har tagit fasta på den studioglasrörelsens gränslösa attityd till materialet och omsatt den i Sverige. Många av de idéer som han genomförde inom den svenska glasnäringen som exempelvis Artist Collection, tron på och det fria ansvaret till hantverkarnas förmåga och synen på glaset som konst, har sitt ursprung i USA-vistelserna. Under åren har han deltagit som gästlärare på flera universitet runt om i världen.

Bertil på taket.

 

 

 

 

 


I Pilchucks glashytta tillsammans med med mästaren Bill Morris.

Från vänster: Italo Scanga och Dale Chihuly.